Seniorji Info - Seniorji.info
meni

Dognojevanje lahko bolj škodi kot koristi

Zdi se, da vrtičkarji pri gnojenju delajo največ napak, zaradi katerih se potem bolj pogosto pojavljajo težave na rastlinah. Poznamo temeljno, osnovno gnojenje, ki ga opravimo pred setvijo ali presajanjem rastlin, in dognojevanje. Poleti je veliko vprašanj in predvsem želja po dodatnem gnojenju - dognojevanju. Pa je pogosto tako dognojevanje bolj škodljivo kot koristno.


Dognojevanje s fosforjem in kalijem samo izjemoma
Večina tistih, ki želijo vrtnine pridelovati kar najbolj ekološko, gnoji z organskimi gnojili. Še vedno je najbolj priljubljen gnoj, mnogi pa si vzamejo čas tudi za kompost.
Vedno več jih posega po kupljenih organskih gnojilih. Mnogi ne vedo, da je gnoj in odličen kompost mogoče tudi kupiti. Skratka, organska gnojila imajo hranila za rastline vezana tako, da se počasi sproščajo. O tem je bilo že veliko napisanega, a vseeno na hitro ponovimo.
Gnojenje z organskimi gnojili v jeseni (gnoj) ali spomladi (kompost) zadošča rastlinam za celo sezono. Dognojevanje v tla s posameznimi hranili, kot sta fosfor ali kalij, ni potrebno, razen v izjemnih primerih. Je pa pogosto zelo smiselno listno, foliarno dognojevanje.

Dognojevanje s kalijem

Izjemoma dognojujemo s kalijem tam, kjer imamo opravka z zelo peščeno zemljo, ki ima obenem premalo organske snovi. Najpogosteje so to površine na naplavinah vodotokov. Prav letos - po številih močnih nalivih - svetujem, da se te gredice in njive dognojijo s kalijevim sulfatom, a v zelo majhnih količinah. Na njivah je to 150 kilogramov na hektar, na vrtovih pa le 150 gramov na kvadratni meter. Zahtevne vrtnine so kapusnice, razhudniki, rdeča pesa, zelena in korenček. V tla torej med poletjem hranil, naj bodo organska ali mineralna, z izjemo dušika ni treba dodajati.

Na isti gredici je lahko več vrtnin
Ko pospravimo prvo vrtnino, se pogosto pojavi vprašanje, ali je treba ponovno gnojiti. Posebno ko sejemo prezimne posevke, solato, motovilec in špinačo, je to vprašanje pogosto. Moj odgovor je, da po spravilu prvega posevka pri drugem ni treba ponovno gnojiti. Organska gnojila, tudi humus v tleh, so namreč nekakšna rezerva hranil; ta se počasi, s pomočjo mikroorganizmov, sproščajo in so na razpolago rastlinam. Zato so organska gnojila naravi prijaznejša, saj hranil tudi močnejši nalivi v večji količini ne morejo sprati v podtalnico. Res pa je, da mora biti zemlja ves čas vlažna (kar letos ni težava) in rahla, zračna, da imajo mikroorganizmi dobre pogoje za razmnoževanje. Ta drugi del je letos, predvsem na njivah, velik problem. Zelo pomembno je, da ves čas rastne dobe skrbimo za rahla, prekopana tla, da vrt tudi zalivamo, če je le mogoče. K živim, mikrobno dejavnim tlom, ki zagotavljajo dovolj hranil za rastline, veliko pripomorejo tudi zastirke. Te so lahko folija, pokošena trava in druga organska masa - s svojim počasnim razkrojem prispeva nekaj k temu, da imajo rastline na razpolago še dodatna hranila. Ponovno gnojenje gredice, ko posadimo nove vrtnine, zatorej ni potrebno. Je pa dobro nekoliko razmisliti, kaj bomo sadili v nadaljevanju.

Če želite dobro izkoristiti hranila iz organske snovi v zemlji, sejte vrtnine vedno v vrste. Le tako lahko potem uspešno obdelujemo vrstice, jih okopljemo, skratka vzdržujemo vrt v takem stanju, da bodo mikroorganizmi lahko opravili svojo nalogo - poskrbeli za hranila za rastline.

Listno gnojenje
Gnojenje tal preko poletja je le redko potrebno. Običajno uporabimo le zalivanje, nikakor ne dodajamo suha gnojila. Drugače pa je z gnojenjem prek listov. Danes dobimo veliko različnih listnih gnojil, ki jih lahko uporabimo. Najpomembnejše je listno gnojenje s kalcijem; to je hranilo, ki se po rastlini od korenin do listov in plodov premika na povsem svoj način. Ta način je blokiran, ko se temperature dvigujejo, ko niha vlaga v tleh, zato začnejo gniti plodovi paradižnika, paprike, začnejo se sušiti plodovi bučnic, pojavijo se ožigi listnih robov solatnic in obroči na prerezu zelja in čebule.
Kalcij je zelo pomemben gradnik celičnih sten; če ga ni, celice propadejo. To vidimo kot suho gnitje, propadanje rastlinskega tkiva. Še vedno preveč ljudi meni, da bodo rastlinam pomagali tako, da bodo apnili ali dodajali kalcij v tla.

Jajčne lupine ne pomagajo

Trenutno so najbolj moderne jajčne lupine. Ne pomagajo, saj kalcij iz zemlje ne pride do najbolj oddaljenih koncev rastline. Pomaga samo redno listno gnojenje s kalcijevimi listnimi gnojili. Vendar to ne bo pomagalo, če rastline niso ves čas enakomerno preskrbljene z vodo.
Veliko kalcija vsebujejo tudi namočene koprive ali razredčeno mleko, toda z naravnimi pripravki je treba rastline škropiti, ne zalivati; škropljenje enkrat tedensko moramo začeti takoj ob nastanku prvih plodov in to moramo redno početi vse poletje. Pomanjkanje kalcija v tkivih rastlin se lahko po koncu sušnega obdobja - z začetkom deževnega obdobja - pokaže kot slabša odpornost proti boleznim, torej hitrejše obolenje posameznih vrtnin.

Pomanjkanje bora
V hudih razmerah, pri previsokem ali prenizkem pH zemlje in preobilnem gnojenju z dušikom, trpijo nekatere vrtnine tudi pomanjkanje bora. Najpogosteje so to kapusnice, pomanjkanje bora pa lahko prizadene še plodovke, saj bor sodelujejo pri procesih oploditve. Pomanjkanje bora na paradižniku opazimo pri peclju. Tam se pojavlja rjav, krastast rob - ta sicer nikogar ne moti, problem pa je, da je zaradi vročine in pomanjkanja bora slabša oploditev, plodovi so manjši ali pa plodov sploh ni.
Solatnice dobijo črne, rjave srčke, notranjost rozete. Votla, črna notranjost, počasnejša rast, manjši koreni so znaki pomanjkanja bora pri korenovkah, zlasti pri zeleni in rdeči pesi. Dodajanje bora moramo nekako uravnovesiti z dodajanjem kalcija, ker listnih gnojil nikoli ne mešamo med seboj. Bora ni treba dodajati tako pogosto kot kalcij.

Baker - še eno listno gnojilo

Rastline ga kot hranilo potrebujejo v zelo majhnem obsegu, a letos ga. Istočasno deluje kot varovalo vrtnin pred boleznimi. Torej ne posegajte po kemičnih sredstvih, saj imate na razpolago naravi prijaznejše rešitve. Naj pa opomnim, da bakrenih listnih gnojil ne mešajte z drugimi sredstvi.
Poleti na vrtu raje ne gnojite, kajti škode je lahko več kot koristi. Nekatera listna gnojila, kot je kalcij, pa so pogosto nujno potrebna, da bomo imeli zdrav pridelek. Vse delamo zmerno, z zdravo kmečko pametjo in rednim opazovanjem vremenskega dogajanja in rastlin na našem vrtu.

VIR: V Nedeljo


Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.

Save