Seniorji Info - Seniorji.info
meni

Prijava, vloga za sprejem v dom za starejše

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (UL RS, št. 38/2004, 23/2006, 42/2007 - neuradno prečiščeno besedilo) enotno ureja postopke sprejema, premestitve in odpusta v socialno varstvenih zavodih, ki delujejo v sistemu javne mreže.

Pravilnik se izvaja v domovih za starejše, posebnih socialnih zavodih, varstveno delovnih centrih in socialnih zavodih za usposabljanje (v oddelkih za institucionalno varstvo odraslih).

Vlogo za sprejem v domove za starejše je mogoče oddati na enem mestu tudi za več domov hkrati, vloge so enotne za vse domove, poleg klasičnih poti jih je mogoče oddati tudi prek elektronske pošte in prek svetovnega spleta.

Na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je na voljo pregled prošenj po posameznih območnih enotah ZZZS in izvajalcih v javni mreži. Za vsakega izvajalca je navedena kapaciteta, število prostih mest, pregled vseh prejetih prošenj in število aktivnih prošenj za takojšnji sprejem.
Preko spletne strani Skupnosti je možno prošnjo po elektronski poti tudi oddati, tako da se izpolni predpisan obrazec in v elektronski obliki priloži zahtevana dokumentacija.
Postopek sprejema v domove za starejše in posebne socialne zavode je informacijsko podprt, tako da je mogoče na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije dobiti informacije o številu vlog v posameznem zavodu, ki so lahko bodočemu stanovalcu v pomoč, ko se odloča za oddajo vlogo, lahko pridobimo podatke o potrebah po regijah, trenutnem stanju čakajočih, njihovi strukturi, zdravstvenem stanju in podobno, na podlagi česar na nivoju države bistveno bolj kakovostno in uporabniku prilagojeno načrtujemo razvoj sistema.

Informacijsko podprt postopek sprejema omogoča bodočemu stanovalcu tudi spremljanje oddane vloge in enotno evidentiranje vseh dogodkov glede vloge, kar zagotavlja nepristranskost obravnave vseh vlog.

Obdelava vlog za sprejem v domove je na nivoju sistema bolj racionalna, saj se vsaka vloga vnese v sistem samo enkrat, kljub temu pa si lahko starejši izbere več domov, v katerih bi bil pripravljen bivati.

Pregled vlog in obrazci

Na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je na voljo pregled prošenj po posameznih območnih enotah ZZZS in izvajalcih v javni mreži. Za vsakega izvajalca je navedena kapaciteta, število prostih mest, pregled vseh prejetih prošenj in število aktivnih prošenj za takojšnji sprejem.

Preko spletne strani Skupnosti je možno prošnjo po elektronski poti tudi oddati, tako da se izpolni predpisan obrazec in v elektronski obliki priloži zahtevana dokumentacija.

  • Vloga za sprejem v dom za starejše ali premestitev v institucionalno varstvo: tukaj (ministrstvo).

  • Zahtevek za oprostitev plačila socialno varstvenih storitev: tukaj (ministrstvo).

  • Spletno oddajanje Prošnje za sprejem in premestitev v dom (Skupnost socialnih zavodov Slovenije: tukaj.

  • Seznam domov za starejše po Sloveniji: tukaj.

  • Pregled števila čakajočih v domovih: tukaj.

Več o zagotavljanju institucionalnega varstva v Sloveniji tukaj.


Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Upokojitev in pokojnine 2017 - informacije

Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.